Кафедра "Транспортні технології"

Національний університет "Запорізька політехніка"

До уваги усіх бажаючих отримати вищу освіту в транспортній галузі за спеціальністю 275 “Транспортні технології”

Кафедра “Транспортні технології” Національного університету “Запорізька політехніка” запрошує

випускників шкіл та коледжів до вступу на навчання за освітнім ступенем “бакалавр”
наступних освітньо-професійних програм 

ОПП “Організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті”
ОПП “Організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті”
абітурієнтів, що мають освтній ступінь “бакалавр” чи “магістр” або ж  кваліфікаційний рівень “спеціаліст” до вступу на навчання за освітнім ступенем “магістр” наступних освітньо-професійних програм
ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”
ОПП “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”
Усі спеціальності мають бюджетне фінансування, що дає можливість
навчатися БЕЗКОШТОВНО та ОТРИМУВАТИ СТИПЕНДІЮ!
За бажанням можливе навчання на військовій кафедрі університету.
Мешканцям інших населених пунктів надається гуртожиток!
Фільм про кафедру “Транспортні технології”
Є питання? Натисніть тут
Міністерством освіти і науки затверджені Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році
Умови прийому на навчання для отримання вищої освіти в 2023 році

Для конкурсного відбору абітурієнтів, які вступатимуть до вишів на основі повної загальної середньої освіти  та для здобуття ступеня бакалавра  зараховуватимуться бали НМТ (2022, 2023 р.) та бали сертифікатів ЗНО (2020, 2021 р.)  з трьох конкурсних предметів.


ВАЖЛИВО!
Спеціальності кафедри “Транспортні технології” відносятся до спеціальностей з особливою підтримкою держави, тобто вступ на КОНТРАКТНУ форму можливий тільки за мотіваційними листами (без НМТ,ЗНО, ЄВІ)

Заяву на вступ можливо подати особисто в приймальній комісії університету  або дистанційно. Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться

01 липня
Початок 19 липня

Реєстрація заяв вступників, які вступають за результатами НМТ чи ЗНО, для участі у конкурсному відборі 

Кінець 31 липня

Вступ до бакалаврату

Покрокова інструкція

1. Вступ на бюджетну форму навчання виконується за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) (2022, 2023 р) чи загального національного оцінювання (ЗНО) (2020, 2021 р.).
2. Реєстрація для участі в НМТ (створення персонального кабінету на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), внесення особистих даних та інформації щодо участі в НМТ) можливе за посиланням нижче.
3. Реєстрація для участі в НМТ відбувається з 03.04. до 03.05.2023 року.
4. Повідомлення учасників НМТ про час і місце складання тесту буде виконано не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення НМТ.
5. Проведення НМТ виконується за окремим графіком з 05.06. до 23.06.2023 року.
6. Оголошення результатів НМТ буде виконано до 28.06.2023 року.
7. Реєстрація електронного кабінету вступника можлива з 01.07.2023 за посиланням нижче
8. Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі триватиме з 19.07 до 31.07.2023 року.
9. Оприлюднення рейтингового списку вступників буде виконано до 05.08.2023 року.
10. Конкурсний бал для вступу на бюджет або для переведення на такі місця не може бути менше ніж 130 балів.
11. Щоб мати можливість вступу на бюджетну форму навчання, потрібно до 08.08.2023 року подати всі відповідні документи.
12. Зарахування на бюджетну форму навчання виконується до 10.08.2023 року.
13. До 18.08. 2023 року може виконуватись переведення на вакантні бюджетні місця.
14. Зарахування на контрактну форму навчання виконується до 30.08.2023 року.

Реєстрація для участі в НМТ
Реєстрація електронного кабінету вступника
Якщо ВАМ потрібна додаткова консультація, зверніться до відповідального співробітника кафедри “Транспортні технології” за телефоном:
+380(97)0313850 (Тетяна Віталіївна)

НМТ  2023 року

НМТ 2023 року відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів: два предмети з основного блоку (українська мова, математика) та один предмет із додаткового блоку (історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія) за вибором вступника.

НМТ буде складатися вступником протягом одного дня, загальна тривалість тестування 180 хвилин, результати будуть відомі учаснику відразу після його закінчення.

Розрахунок конкурсного балу

Вагові коефіцієнти для спеціальностей кафедри “Транспортні технології”:
українська мова – 0,3;
математика, іноземна мова, фізика – 0,5;
історія України, біологія, хімія – 0,2.

Вступ до магістратури

Покрокова інструкція

1. Вступ на бюджетну форму навчання виконується за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та фахового іспиту в університеті.
2. ЄВІ складається з двох частин – тесту загальної навчальної компетенції (ТЗНК) та іноземної мови. Кожна з цих частин має вагові коефіцієнти 0,2 при формуванні ітогового балу.
3. Фаховий іспит в університеті має ваговий коефіцієнт – 0,6.
4. Реєстрація в університеті для складання ЄВІ з 08.05 до 31.05.2023 року.
5. Повідомлення учасників про час і місце складання тестів до 16.06.2023 року.
6. Проведення ЄВІ за окремим графіком з 26.06 до 18.07.2023 року.
7. Оголошення результатів тестування за окремим графіком до 24.07.2023 року.
8. Реєстрація електронного кабінету вступника можлива з 01.07.2023 за посиланням нижче.
9. Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях триватиме на протязі липня.
10. Фахові іспити відбудуться від 17.07 до 28.07.2023 року (включно).
11. Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі з 31.07 до 21.08.2023 року (18:00).
12. Оприлюднення рейтингового списку вступників буде виконано не раніше  26.08.2023 року.
13. Конкурсний бал для вступу на бюджет або для переведення на такі місця не може бути менше ніж 130 балів.
14. Щоб мати можливість вступу на бюджетну форму навчання, потрібно до 28.08.2023 року (18:00) подати всі відповідні документи.
15. Зарахування на бюджетну форму навчання виконується до 31.08.2023 року.
16. До 08.09.2023 року може виконуватись переведення на вакантні бюджетні місця.
17. Зарахування на контрактну форму навчання виконується до 30.09.2023 року.

Реєстрація електронного кабінету вступника
Якщо ВАМ потрібна додаткова консультація, зверніться до відповідального співробітника кафедри “Транспортні технології” за телефоном:
+380(97)0313850 (Тетяна Віталіївна)

Важливі зауваження для вступників

Зміна вибору бюджетного місця не припускається!

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви на відповідній основі 

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до 5 заяв на бюджетні місця та до 20 за всіма джерелами фінансування

Після підтвердження вибору місця навчання заяви на бюджетні місця за іншими КП вважаються в ЄДЕБО заявами тільки на контрактні місця

В чому переваги навчання на кафедрі “Транспортні технології”?

Розглянемо складові процесу навчання більш детально

Організація навчального процесу

Організація навчального процесу в Національному університеті “Запорізька політехніка” і, зокрема, на кафедрі “Транспортні технології” відповідає сучасним вимогам щодо якості та прозорості навчального процесу

Чітка структура

Навчальний процес виконується відповідно розробленим навчальним планам кожної спеціальності з семестровим розподілом та згідно розкладу руху

Можливість вибору

Здобувачі  мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, кожного семестру обираючі ти чи інші дисципліни для вивчення в рамках вибіркової частини навчальних планів

Академічна мобільність

В університеті одночасно процює кілька міжнародних програм академічної мобільності, що дає можливість, при виконанні певних вимог, навчатися в іншіх навчальних закладах, в тому числі за кордоном

Підтримка

Кожну академічну групу на протязі всього навчання супроводжує куратор, який надає допомогу студентам з поточних питань особисто при зустічах чи в режимі он-лайн з використанням мессенджерів

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічна база НУ «Запорізька політехніка», якою користуються студенти, відповідає вимогам до вищого навчального закладу і забезпечує проведення всіх видів навчальних занять та науково-дослідної роботи студентів

Зручні аудиторії для занять

Кафедра “Транспортні технології” має три лекційні аудиторії, які розташовані компактно в одному корпусі.


Лекційна аудиторія № 105
Лекційна аудиторія № 312
Лекційна аудиторія № 314

Потужний бібліотечний фонд та методичне забезпечення

Бібліотека університету – це чотири абонементні, п’ять читальних залів та зал електронної інформації з відкритим доступом до баз даних періодичних видань та ведучих навчальних закладів світу.
Всі дисципліни освітніх програм кафедри “Транспортні технології” повністю забезпечені методичним супроводженням.

Сучасне обладнання для підтримки навчальної та наукової діяльності

При проведенні занять активно застосовується сучасна мультимедійна техніка. Аудиторії оснащені стаціонарними та переносними екранами та проекторами, що дозволяє зробити навчальний процес більш гнучким та цікавим.

Лабораторії та власний кафедральний компьютерний клас

Кафедра “Транспортні технології” має три лабораторії для підтримки навчального процесу та науково-дослідної роботи


Лабораторія організації руху на автомобільному транспорті № 102
Лабораторія рухомого складу транспорту № 107
Лабораторія логістики на автомобільному та залізничному транспорті № 110

Можливість наукової роботи 

Студенти кафедри “Транспортні технології” мають можливість для активної наукової діяльності

Наукові студентські гуртки

Студенти, які бажають більш детально ознайомитись з тим чи іншим напрямком подальшої професійної діяльності чи мають інтерес до певних наукових напрямків можуть прийняти у часть у роботі наукових гуртків. На кафедрі “Транспортні технології” зараз функціонують шість студентських наукових гуртків, які охоплюють питання безпеки руху, підприємницької діяльності на транспорті, пасажирських перевезень, управління транспортними процесами, тощо

Участь у наукових конференціях

Студенти мають можливість приймати участь в наукових конференціях різних рівнів від внутрішньої університетської “Тиждень науки” до міжнародних. На базі кафедри “Транспортні технології” проводиться всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортні технології та безпека дорожнього руху»

Наукові публікації студентів кафедри

Студентські наукові роботи

Дух змагань присутній і в науковій сфері. Студенти мають можливість прийняти участь у конкурсах студентських наукових робіт, де в конкурентній боротьбі доказати, що їх наукові ідеї мають право на втілення. Студенти кафедри “Транспортні технології” неодноразово ставали переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт

Наукові роботи студентів кафедри

Участь у виконанні наукових тем та проєктів

Кафедра “Транспортні технології” веде потужну науково-дослідну роботу. Студенти приймають в ній активну участь

Наукова діяльність кафедри

Студентське життя

Навчання в університеті – це не тільки отримання знань і практичних навичок зі своєї спеціальності. Це ще й можливість вести активне, різноманітне та веселе студентське життя!

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – це організація, на меті у якої захищати права студентів, відстоювати їх інтереси, дбати про реалізацію права брати участь в управлінні НУ «Запорізька політехніка», знаходити та поширювати інформацію про цікаві можливості та допомагати студентам у самореалізації.

Студентське самоврядування НУ “Запорізька політехніка”

Працевлаштування та подорожі

Профспілка студентів активно допомогає бажаючим отримати роботу на період канікул. Також за пільговими цінами є можливість отримати путівки до різних міст України з організацією проживання в гуртожитках тамтешніх учбових закладів.
При бажанні та достатньому рівні володіння іноземними мовами, студенти можуть стати учасниками міжнародних програм з обміну і навчатися в учбових закладах інших країн світу (Бельгія, Германія, США та ін.)

Організація дозвілля студентів

Студентське життя в університеті доволі насичене – щорічні Фестивалі мистецтв, Конкурси краси, театральні вистави, КВК, «Що? Де? Коли?», літературні та музичні вечори та нічні вечірки не дають студентам засумувати.
Студенти мають вільний доступ до занять спортом у спеціалізованих гуртках, можуть приймати участь у спортивних змаганнях різних рівнів.
Є можливість залучитися до охорони порядку на території університету, ставши учасником громадського формування «Молодіжний спецпідрозділ «ЩИТ» .

Приєднуйтесь!

Маєте запитання?

Заповніть форму нижче і ми зв’яжемося з вами

Зворотній зв’язок

16

викладачів, з них 4 доктори наук

228 та 77

студентів денної та заочної форми навчання

більше 4000

випускників за 50 років роботи кафедри