Кафедра "Транспортні технології"

Національний університет "Запорізька політехніка"

До уваги усіх бажаючих отримати вищу освіту в транспортній галузі за спеціальністю 275 “Транспортні технології”

Кафедра “Транспортні технології” Національного університету “Запорізька політехніка” запрошує

випускників шкіл та коледжів до вступу на навчання за освітнім ступенем “бакалавр”
наступних освітньо-професійних програм 

ОПП “Організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті”
ОПП “Організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті”
абітурієнтів, що мають освтній ступінь “бакалавр” чи “магістр” або ж  кваліфікаційний рівень “спеціаліст” до вступу на навчання за освітнім ступенем “магістр” наступних освітньо-професійних програм
ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”
ОПП “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”
Усі спеціальності мають бюджетне фінансування, що дає можливість
навчатися БЕЗКОШТОВНО та ОТРИМУВАТИ СТИПЕНДІЮ!
За бажанням можливе навчання на військовій кафедрі університету.
Мешканцям інших населених пунктів надається гуртожиток!
Фільм про кафедру “Транспортні технології”
Є питання? Натисніть тут

В чому переваги навчання на кафедрі “Транспортні технології”?

Розглянемо складові процесу навчання більш детально

Організація навчального процесу

Організація навчального процесу в Національному університеті “Запорізька політехніка” і, зокрема, на кафедрі “Транспортні технології” відповідає сучасним вимогам щодо якості та прозорості навчального процесу

Чітка структура

Навчальний процес виконується відповідно розробленим навчальним планам кожної спеціальності з семестровим розподілом та згідно розкладу руху

Можливість вибору

Здобувачі  мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, кожного семестру обираючі ти чи інші дисципліни для вивчення в рамках вибіркової частини навчальних планів

Академічна мобільність

В університеті одночасно процює кілька міжнародних програм академічної мобільності, що дає можливість, при виконанні певних вимог, навчатися в іншіх навчальних закладах, в тому числі за кордоном

Підтримка

Кожну академічну групу на протязі всього навчання супроводжує куратор, який надає допомогу студентам з поточних питань особисто при зустічах чи в режимі он-лайн з використанням мессенджерів

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічна база НУ «Запорізька політехніка», якою користуються студенти, відповідає вимогам до вищого навчального закладу і забезпечує проведення всіх видів навчальних занять та науково-дослідної роботи студентів

Зручні аудиторії для занять

Кафедра “Транспортні технології” має чотири лекційні аудиторії, які розташовані компактно в одному корпусі.


Лекційна аудиторія № 105
Лекційна аудиторія № 110
Лекційна аудиторія № 207
Лекційна аудиторія № 312

Потужний бібліотечний фонд та методичне забезпечення

Бібліотека університету – це чотири абонементні, п’ять читальних залів та зал електронної інформації з відкритим доступом до баз даних періодичних видань та ведучих навчальних закладів світу.
Всі дисципліни освітніх програм кафедри “Транспортні технології” повністю забезпечені методичним супроводженням.

Сучасне обладнання для підтримки навчальної та наукової діяльності

При проведенні занять активно застосовується сучасна мультимедійна техніка. Аудиторії оснащені стаціонарними та переносними екранами та проекторами, що дозволяє зробити навчальний процес більш гнучким та цікавим.

Лабораторії та власний кафедральний компьютерний клас

Кафедра “Транспортні технології” має три лабораторії для підтримки навчального процесу та науково-дослідної роботи


Лабораторія організації руху на автомобільному транспорті № 102
Лабораторія рухомого складу транспорту № 107
Лабораторія логістики на автомобільному та залізничному транспорті № 314

Можливість наукової роботи 

Студенти кафедри “Транспортні технології” мають можливість для активної наукової діяльності

Наукові студентські гуртки

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Участь у наукових конференціях

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Студентські наукові роботи

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Участь у виконанні наукових тем та проєктів

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Студентське життя

Навчання в університеті – це не тільки отртмання знань і практичних навичок зі своєї спеціальності. Це ще й можливість вести активне, різноманітне та веселе студентське життя!

Responsive Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

 learn more

Parallax Effect

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

 learn more

Prefefined Content Blocks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

 learn more

16

викладачів, з них 4 доктори наук

228 та 77

студентів денної та заочної форми навчання

більше 4000

випускників за 48 років роботи кафедри

Приєднуйтесь!

Маєте запитання?

Заповніть форму нижче і ми зв’яжемося з вами

Зворотній зв’язок