Кафедра "Транспортні технології"

Національний університет "Запорізька політехніка"

До уваги усіх бажаючих отримати вищу освіту в транспортній галузі за спеціальністю 275 “Транспортні технології”

Кафедра “Транспортні технології” Національного університету “Запорізька політехніка” запрошує

випускників шкіл та коледжів до вступу на навчання за освітнім ступенем “бакалавр”
наступних освітньо-професійних програм 

ОПП “Організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті”
ОПП “Організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті”
ОПП “Організація міжнародних та регіональних перевезень і логістичне управління на повітряному транспорті”
абітурієнтів, що мають освтній ступінь “бакалавр” чи “магістр” або ж  кваліфікаційний рівень “спеціаліст” до вступу на навчання за освітнім ступенем “магістр” наступних освітньо-професійних програм
ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”
ОПП “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”
ОПП”Організація міжнародних та регіональних перевезень і логістичне управління на повітряному транспорті”
Усі спеціальності мають бюджетне фінансування, що дає можливість
навчатися БЕЗКОШТОВНО та ОТРИМУВАТИ СТИПЕНДІЮ!
За бажанням можливе навчання на військовій кафедрі університету.
Мешканцям інших населених пунктів надається гуртожиток!
Фільм про кафедру “Транспортні технології”
Є питання? Натисніть тут
Міністерством освіти і науки затверджені Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році
Умови прийому на навчання для отримання вищої освіти в 2022 році

Для конкурсного відбору абітурієнтів, які вступатимуть до вишів на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра  зараховуватимуться бали сертифікатів ЗНО  з трьох конкурсних предметів, молодшого бакалавра – з двох конкурсних предметів.
У 2022 році для вступу прийматимуться сертифікати зовнішнього оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років.

Абсолютна більшість вступників подаватиме заяви про вступ в електронній формі. Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться

01 липня
Початок 14 липня

Прийом документів від вступників, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів.

Кінець 22 липня

Формування рейтингових списків вступників, які вступатимуть на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету відбудеться не пізніше 27 липня.

Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 04 серпня.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету буде проведене 05 серпня.

Зарахування вступників, які навчатимуться за контрактною формою відбудеться не пізніше ніж 30 вересня.

Перелік ЗНО 2022 року

Українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, одна з іноземних мов (за вибором): англійська, німецька, французька, іспанська.

Набір ЗНО для вступу на “Транспортні технології (за видами)”

1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія

В чому переваги навчання на кафедрі “Транспортні технології”?

Розглянемо складові процесу навчання більш детально

Організація навчального процесу

Організація навчального процесу в Національному університеті “Запорізька політехніка” і, зокрема, на кафедрі “Транспортні технології” відповідає сучасним вимогам щодо якості та прозорості навчального процесу

Чітка структура

Навчальний процес виконується відповідно розробленим навчальним планам кожної спеціальності з семестровим розподілом та згідно розкладу руху

Можливість вибору

Здобувачі  мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, кожного семестру обираючі ти чи інші дисципліни для вивчення в рамках вибіркової частини навчальних планів

Академічна мобільність

В університеті одночасно процює кілька міжнародних програм академічної мобільності, що дає можливість, при виконанні певних вимог, навчатися в іншіх навчальних закладах, в тому числі за кордоном

Підтримка

Кожну академічну групу на протязі всього навчання супроводжує куратор, який надає допомогу студентам з поточних питань особисто при зустічах чи в режимі он-лайн з використанням мессенджерів

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічна база НУ «Запорізька політехніка», якою користуються студенти, відповідає вимогам до вищого навчального закладу і забезпечує проведення всіх видів навчальних занять та науково-дослідної роботи студентів

Зручні аудиторії для занять

Кафедра “Транспортні технології” має три лекційні аудиторії, які розташовані компактно в одному корпусі.


Лекційна аудиторія № 105
Лекційна аудиторія № 312
Лекційна аудиторія № 314

Потужний бібліотечний фонд та методичне забезпечення

Бібліотека університету – це чотири абонементні, п’ять читальних залів та зал електронної інформації з відкритим доступом до баз даних періодичних видань та ведучих навчальних закладів світу.
Всі дисципліни освітніх програм кафедри “Транспортні технології” повністю забезпечені методичним супроводженням.

Сучасне обладнання для підтримки навчальної та наукової діяльності

При проведенні занять активно застосовується сучасна мультимедійна техніка. Аудиторії оснащені стаціонарними та переносними екранами та проекторами, що дозволяє зробити навчальний процес більш гнучким та цікавим.

Лабораторії та власний кафедральний компьютерний клас

Кафедра “Транспортні технології” має три лабораторії для підтримки навчального процесу та науково-дослідної роботи


Лабораторія організації руху на автомобільному транспорті № 102
Лабораторія рухомого складу транспорту № 107
Лабораторія логістики на автомобільному та залізничному транспорті № 110

Можливість наукової роботи 

Студенти кафедри “Транспортні технології” мають можливість для активної наукової діяльності

Наукові студентські гуртки

Студенти, які бажають більш детально ознайомитись з тим чи іншим напрямком подальшої професійної діяльності чи мають інтерес до певних наукових напрямків можуть прийняти у часть у роботі наукових гуртків. На кафедрі “Транспортні технології” зараз функціонують шість студентських наукових гуртків, які охоплюють питання безпеки руху, підприємницької діяльності на транспорті, пасажирських перевезень, управління транспортними процесами, тощо

Участь у наукових конференціях

Студенти мають можливість приймати участь в наукових конференціях різних рівнів від внутрішньої університетської “Тиждень науки” до міжнародних. На базі кафедри “Транспортні технології” проводиться всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортні технології та безпека дорожнього руху»

Наукові публікації студентів кафедри

Студентські наукові роботи

Дух змагань присутній і в науковій сфері. Студенти мають можливість прийняти участь у конкурсах студентських наукових робіт, де в конкурентній боротьбі доказати, що їх наукові ідеї мають право на втілення. Студенти кафедри “Транспортні технології” неодноразово ставали переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт

Наукові роботи студентів кафедри

Участь у виконанні наукових тем та проєктів

Кафедра “Транспортні технології” веде потужну науково-дослідну роботу. Студенти приймають в ній активну участь

Наукова діяльність кафедри

Студентське життя

Навчання в університеті – це не тільки отримання знань і практичних навичок зі своєї спеціальності. Це ще й можливість вести активне, різноманітне та веселе студентське життя!

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – це організація, на меті у якої захищати права студентів, відстоювати їх інтереси, дбати про реалізацію права брати участь в управлінні НУ «Запорізька політехніка», знаходити та поширювати інформацію про цікаві можливості та допомагати студентам у самореалізації.

Студентське самоврядування НУ “Запорізька політехніка”

Працевлаштування та подорожі

Профспілка студентів активно допомогає бажаючим отримати роботу на період канікул. Також за пільговими цінами є можливість отримати путівки до різних міст України з організацією проживання в гуртожитках тамтешніх учбових закладів.
При бажанні та достатньому рівні володіння іноземними мовами, студенти можуть стати учасниками міжнародних програм з обміну і навчатися в учбових закладах інших країн світу (Бельгія, Германія, США та ін.)

Організація дозвілля студентів

Студентське життя в університеті доволі насичене – щорічні Фестивалі мистецтв, Конкурси краси, театральні вистави, КВК, «Що? Де? Коли?», літературні та музичні вечори та нічні вечірки не дають студентам засумувати.
Студенти мають вільний доступ до занять спортом у спеціалізованих гуртках, можуть приймати участь у спортивних змаганнях різних рівнів.
Є можливість залучитися до охорони порядку на території університету, ставши учасником громадського формування «Молодіжний спецпідрозділ «ЩИТ» .

Приєднуйтесь!

Маєте запитання?

Заповніть форму нижче і ми зв’яжемося з вами

Зворотній зв’язок

16

викладачів, з них 4 доктори наук

228 та 77

студентів денної та заочної форми навчання

більше 4000

випускників за 50 років роботи кафедри